Montserrat Gomendio, Secretaria d’Estat d’Educació i Universitats'Tenir un sistema de titulacions diferents al d’Europa ha provocat aïllament i ha dificultat la mobilitat''No és veritat que tots els graus hagin d’anar acompanyats d’un màster''La principal raó per posar en marxa la reforma no és econòmica sinó de competitivitat'Antoni Castellà, Secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat 'L’efecte econòmic de la reforma ha de ser neutre pels estudiants i per les universitats''No hi haurà cap canvi dràstic en un o dos anys, però  pot haver excepcions  en universitats que tinguin avançades les titulacions de 3 anys''El Debat de la 1': l’anàlisiConegueu  els diversos punts de vista sobre 'La reforma universitària' a la nostra tertúlia amb: Enric Fossas, rector de la UPC i president de l’ACUP; Josep Joan Moreso, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya;  Milagros Pérez Oliva,  cap de redacció d'El País-Catalunya; Joan López Alegre, professor d