El Conseller de Salut, Boi Ruiz, ha avançat a "El Debat de la 1" que el nombre de malalts en llista d'espera ha augmentat de 30 mil persones durant el segon semestre del 2013, de manera que l'any va acabar amb 180 mil persones pendents d'una intervenció. Ruiz en donarà més detalls en la compareixença del 20 de març al Parlament. L'objectiu del departament és reduir les llistes en un 4 o 5% i canviar-ne la gestió introduint més criteris clínics. El Conseller de Salut aposta perquè totes les patologies tinguin un temps d'espera similar.Boi Ruiz considera que el principal problema de la sanitat catalana no l'ha provocat la crisi sinó el fet d'estar finançada per sota de les seves necessitats.Sobre la nova llei de l'avortament del govern central, considera que s'ha creat un debat artificial. "Com a govern -ha dit- creiem que no cal tocar la llei actual perquè no ha donat cap problema als catalans, tot al contrari, n'ha resolt. Altre cosa és el que pensin els partits que donen suport al