La Rosa sembla relaxada despes dels exàmens, fins que rep una trucada fatal: el seu pare és a l’hospital, ha sofert un infart. Gràcies a aquest trasbals, però, la Rosa aconsegueix unir-se més al seu pare. Les noies analitzen la seva relació amb els seus pares, mentre esperen nervioses rebre notícies de la Rosa.