La Greta creu veure a la seva difunta àvia a una taca d’humitat i es passa els dies amb ella. L’Alícia la fotografia per l'Instagram i la “taca” es fa famosa. La Rosa, però, comença a incomodar-se amb aquest fenomen i decideix pintar la taca perquè tot torni a la normalitat.