El Parlament de Catalunya s'ha compromès a tenir d'aquí a 3 mesos l'esborrany d'aquesta normativa que reguli les eleccions. De moment, hi ha entrebancs com ara aconseguir els 90 vots afirmatius per aprovar-la.La Llei permetria en part apaivagar la desafecció que pateixen els catalans cap els polítics en establir un nou model electoral: pot permetre llistes més obertes i per tant a una aproximació dels diputats a als ciutadans.