L'Aquí Parlem porta a debat la tramitació de la llei d'acolliment d'immigrants. Aquesta llei ha de servir per crear un servei de primer acolliment orientat a la promoció de l'autonomia personal dels immigrants que es troben en desaventatge. La tramitació d'aquesta llei coincideix amb la tramitació a les Corts generals de la Llei d'estrangeria. L'Aquí Parlem ha comptat amb la presència de Josep Lluís Cleries, CiU; i de Jordi Miralles, IU,EUA.