A l'entrevista el Síndic es planteja fer d'acusació particular per els afectats de les "Preferents". Alerta que les retallades són un problema per les classes socials baixes. Recomana que ha d'haver-hi més transparència a la vida pública catalana i espanyola. Més claretad d'on van a parar els fons públics.