El Síndic de Greuges, Rafael Ribo. El Síndic de greuges, Rafel Ribo entrevistat per @lluísfalgas. Destaca que cal salvaguardar les politíques socials. Confirma que hi ha nens malnodrits a Catalunya i que cal que la Generalitat aumenti les dotacions de la renda minima.