El programa ha parlat aquesta setmana del pla antidèficit que prepara la Generalitat. A més de la polèmica eliminació del límit de velocitat de 80km/h per flexibilitzar els límits en funció de la capacitat viària de cada carretera. Santi Rodríguez, diputat del Partit Popular de Catalunya; i Joan Boada, diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa han exposat les seves opinions.