Les primeres eleccions catalanes van tenir lloc el 20 de març de 1980 i la sessió constitutiva del primer Parlament restablert es va fer el 10 d'abril, amb un ple inaugural presidit per Josep Tarradellas. En aquesta sessió, Heribert Barrera va ser elegit president de la cambra, i dies després, el 24 d'abril, es va fer el primer debat d'investidura, en que Jordi Pujol va ser elegit president de la Generalitat. "Aquí Parlem" repassa aquell moment històric amb tres convidats de luxe: els exparlamentaris Jaume Camps, Eulàlia Vintró i Josep Curtó.