El projecte Bicifeina vol promoure els desplaçaments del domicili al lloc de treball i és ja un èxit a cinc conselleries de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de Territori i Sostenibilitat, Interior, Salut, Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i Cultura, promouen aquest medi de transport net, sostenible, saludable i segur.