El riu Besòs, avui convertit en parc fluvial, va ser fins no fa gaires anys una autèntica claveguera a cel obert.