El Congrés Eucarístic del 1952 va deixar un nou barri a Barcelona amb l'edificació de diferents polígons d'habitatges per a famílies treballadores.