Close

Catedrais de Galicia

CRTVG - Compañía de Radio/Televisión de Galicia

País: España
Idioma: Gallego
Contenido: Reportajes
Tema: Arquitectura
URL: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/programa/catedrais-de-galicia

Episodios disponibles para ver online

Catedral de Mondoñedo: o templo das torres xemelgas - 08/02/2017 00:30
Para contemplar unha das construcións altomedievais máis interesantes de Galicia, tanto pola súa dilatadísima historia e pola que tende a ser identificada como a catedral máis antiga de España, como pola riqueza arquitectónica, escultórica e pictórica que atesoura entre os muros declarados Ben de Interese Cultural en 1931, as cámaras do programa desprázanse a Mondoñedo. A esta fermosa Catedral coñécena co nome de "catedral axoenllada" debido ás súas perfectas proporcións e pouca altura. Declarada Monumento Nacional en 1902, foi consagrada en tempos do bispo Don Martín no ano 1246. A construción remóntase a 1219 e as obras duraron polo menos o resto do século XIII e todo o seguinte. Posúe diferentes estilos arquitectónicos; empezou seguindo os canons románicos, tal e como se observa na Porta principal e na ábsida maior, pero as ampliacións posteriores foron barrocas, do século XVI a xirola e do XVIII coa remodelación da fachada e aconstrución das torres. Repasamos as orixes da diocese
Catedral de Tui, o templo dos navegantes - 31/01/2017 23:45
A Catedral de Tui sitúase no alto dun outeiro rochoso que domina a cidade e o curso do río Miño. Foi consagrada polo bispo Esteban Egea en 1225. Os antecedentes do templo catedralicio falan da ocupacióncontinuada desta Basílica cristiá desde a época dos Suevos (séculosV-VI), cunha posible sacralización pre-cristiá desde a época prerromana, segundo testemuñan os restos arqueolóxicos da zona. Vemos o comezo da xestación desta catedral con motivo da proclamación dos novos bispos, logo das invasións sarracenas e normandas do século X e XI. A partir do ano 1120, grazas aos privilexios e concesións das raíñas Urraca e Teresa de Portugal, comezan as obras da catedral tudense. O programa analiza a planta románica de cruz latina; o patrocinio do rei don Fernando II, que fixo posible a culminación gótica das bóvedas da Nave maior; as similitudes do cruceiro co modelo seguido en Santiago de Compostela; o marcado carácter gótico da Portada occidental e o considerado primeir conxunto escultórico g
Catedral de Ourense, o templo do paraíso - 24/01/2017 23:45
A Catedral de Ourense, dedicada a San Martiño de Tours, é un templo tardorrománico con claras influencias cistercienses. Conta con tres portas románicas. As portadas norte e sur son moi parecidas: un único arco de acceso e diversa decoración escultórica. No seu lado occidental atópase, aos pés do edificio, o Pórtico do Paraíso, de tripla arcada e con abundante escultura románica policromada. Edificouse entre a segunda metade do século XII e primeira do XIII, en substitución doutro templo erixido polo rei suevo Carriarico (550-559) e destruído polas diversas razias musulmás e normandas sufridas por Ourense ao redor do século X. Segundo a escasa documentación conservada, o Altar maior consagrouse en 1188. O proceso de construción dividiuse en tres fases. Na primeira, baixo o bispado de Pedro Seguín (1157-1169), constrúese a ábsida central e a maior parte das dúas ábsidas laterais. Na segunda, correspondente ao bispo Alfonso (1174-1213), complétanse as tres ábsidas e constrúense o trans
Catedral de Lugo, o templo dos milagres - 17/01/2017 23:30
No ano 1129 comezou a construírse a catedral románica de Lugo, substituíndo a unha anterior mandada edificar polo bispo Odoario no século VIII. O impulso final doutro bispo, Pedro III, co beneplácito do seu cabido e a confianza depositada no mestre Raimundo, terán unha énfase especial; así como o sdistintos estilos nas reformas sucesivas engadidas ao longo dos anos:o gótico da capela maior, Santo Domingo dos Reis e San Froilán, a xirola, o primeiro corpo das campás e o pórtico norte; o barroco da Sancristía, o Claustro e a Capela Central, chamada dos Ollos Grandes; o renacentista do segundo corpo da Capela Maior e a fachada, do século XVIII. Ademais do citado mestre Raimundo, cuxo sucesor na obra románica sospéitase que puido ser o famoso Mateo, autor do Pórtico da Gloria da catedral compostelá, vemos a intervención doutros autores de fragmentos ou partes do edificio como o montañés de Trasmiera, Gaspar de Arce, o enxeñeiro francés Carlos Lemaur, o galego de Cee Domingo Antonio de And

Otros programas de reportajes >


Otros programas de TVG (Galicia) >