Close

Prim, l'assassinat del carrer del Turco

Francesc Orella protagonitza la pel·lícula que recull els fets que van desembocar en l'assassinat del general Prim, l'únic català que ha estat president del consell de ministres i ministre de la Guerra

País: España
Idioma: Catalán / Valenciano
Contenido: Cine
URL: (No disponible online)

Otras películas >


Otros programas de TV3 (Cataluña) >