Dues dones assagen una peça de Schumann en una aula d’un conservatori de música.