Localitat: Sant Cugat del Vallès. Especialista: Sílvia Ventosa, conservadora Museu Tèxtil