Localitat: Tarragona (Tarragonès) Especialista: Francesc Pruneda, AAAGI