Localitat: Tàrrega (Alt Urgell) Especialista: Camil Ros, secretari general UGT