Localitat: Tarragona (Tarragonès) Especialista: Lídia Feliu, professora Química UdG.