Localitat: Tàrrega (Urgell) Especialista: Lluïssa Escolda, professora Física UdG.