Localitat: Port de la Selva (Alt Empordà). Especialista: Josep Duran, professor Química UdG.