Localitat: Vilanova i la Geltrú. Especialista: Joan Lluís Alegret, antropòleg social.