Entrevistats: -Montserrat Sanmartí i Pratginestós, alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles -Julio José Amaro Fernández, tènic de Telecomunicacions de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles -Sebastià Prat, tècnic Promoció Empreses de l'Ajuntament de Santa Maria d'Artés -Joan Francesc Bonet, president de l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial La Valldan de Berga -Josep Candàliga, alcalde d'Artés -Enric Casas, director gerent de Skis Rossignol d'Espanya -Jaume Buscallà, tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació Estratègica de Promoció Econòmica i Govern de Rubí Localitzacions: -PAE de Can Baliarda de Sant Fost de Campsentelles -PAE de Santa Maria d'Artés -PAE de La Valldan de Berga -CIT- Catalonia Innovation Triangle. Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat