El número nou representa la triple síntesi humana en les vessants corporal, intel.lectual i espiritual. Simbolitza el límit i la veritat.