El Capità Cisterna amb unes ulleres una mica especials.