El nostre heroi ajuda els pelapipes del planeta Tiranopipus.