El V Festival Internacional Orgue de Montserrat ofereix la Missa de Santa Cecília de Charles Gounod, en les veus de solistes internacionals i cors de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), acompanyats pel mestre Joan Paradell, organista titular de la Capella Musical Sixtina. Aquest concert ens endinsarà en el gran repertori litúrgic del romanticisme,