En Víctor i la Rita segueixen a París, i després d'algunes disputes fan les paus de la millor manera possible, fent esport. Però hi ha espectadors del canal que es confonen i demanen certes coses que no agraden a en Víctor.