La Trini Gutiérrez entrevista personatges singulars. A Balaguer ha conegut la Maria Carme Trilla, pagesa i encarregada d’Hortalisses Marvà i Trilla.