Als anys 50 Moià va ser un referent entre els esperantistes mundials. Avui entrevistem l'Anna Maria Molera, responsable del Museu d'Esperanto de Moià, amb més de 2.500 exemplars de revistes diferents i més de 4.000 llibres en aquesta llengua.