Massegur i Castillo són exemples dels herois locals que ajuden a crear una identitat de país, i en el cas de Pallejà, de vila. S'esforcen a aplegar la memòria de cada indret, procurant que res quedi oblidat.