La Trini Gutiérrez entrevista personatges singulars. Al Poble Nou del Delta, no ha pogut resistir la temptació d'entrar dins d'un arrossar per parlar amb un veí d'aquestes terres que, a més, n'és el propietari.