En David de Dios ens acompanya al 'País km0' i es dedica a copsar l'opinió de la gent que ens anem trobant en ruta. La vinculació de Mura i el cinema arriba també als seus vilatans? Si poguessin ser protagonistes d'un llargmetratge... quin seria?