Amposta és coneguda, entre d’altres, pels panolis, pastes típiques junt amb els pastissets i coquetes de sagí. El panoli és una coca feta de farina, sucre, oli i un rajolí de vi blanc o aiguardent.