Quina visió de la ciutat de Barcelona té una estudiant japonesa? Què en destacarà? Descobrirà racons que per als barcelonins passen desaparcebut? És un reportatge dels companys de la redacció de La Xarxa.