En David de Dios ens acompanya al 'País km0' i es dedica a copsar l'opinió de la gent que ens anem trobant en ruta. De Mar 'contra' de Munt? Arenys i Arenys. En David, 'del carrer estant', pregunta què va ser primer. Quin Arenys és l'ou i quin la gallina?