En David de Dios s’enfila fins la torre de control de l’aeroport de la Seu.