Aquest dimarts a L’hora d’anglès sabrem com parlen anglès els catalans amb Neil Stokes que entrevista a l’editor Eduard Sancho.