En aquest capítol sabrem com parlen anglès els catalans amb Neil Stokes que entrevista Daniel Mestre, director d'orquestra.