En aquest capítol sabrem com parlen els catalans amb Neil Stokes que entrevista Sergi Vicente, director de Barcelona TV.