En capítol d’avui Barney Griffiths farà un repàs a la jornada futbolítica amb Bibian Weggelaar, James McGrath i Darren Smith.