Glòria Trullàs entrevista a Nani Marquina, presidenta de FAD. Hi col·laboren Laura Serra, cap de cultura del diari ARA i Maria Palau, periodsta cultura El Punt AVUI