Glòria Trullàs entrevista Joaquim Nadal, ex alcalde de Girona, ex conseller de la Generalitat de Catalunya i Catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Girona.