"No hi ha pla B, no hi ha pla D, ni Z perquè ells són els consellers d'aquest govern" Maria Senserrich creu que s'ha de garantir el dret de les persones que ens han demanat ser restituïdes com a consellers