L’entrada en vigor de l’anomenada LRSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, ha suposat un autèntic canvi de paradigma en el paper que juguen els ajuntaments, la baula de la cadena administrativa més propera als ciutadans. Començarem aquesta ‘Setmana Catalunya Central’ analitzant els canvis que comporta la nova norma i com el món local ja ha començat a mobilitzar-se per lluitar-hi en contra. En aquesta edició del programa també coneixerem el cas del refugi per a animals APAN de l’Anoia, un exemple de protectora que es troba en una situació límit degut a la crisi. La fi de les subvencions i la disminució de les adopcions comprometen seriosament el futur d’aquest i de molts altres centres de les mateixes característiques. I d’una situació límit passarem a una qüestió relacionada amb el món educatiu perquè en aquesta 'Setmana Catalunya Central' també parlarem de noves metodologies en l’aprenentatge de matemàtiques. A partir de l’exemple d’una es