Tarragona té en la seva setmana santa una de les festes més riques popularment parlant després de  Santa Tecla. Tot i que la religió n’és un component indispensable la tradició sembla haver arrelat amb força a una celebració que cada any creix més i més. Aquest 2015 l’acte central, la processó del Sant Enterrament, ha estat retransmesa per tot Catalunya posicionant així la setmana santa de la ciutat com una de les més importants del territori català. La gestió de l’aigua és vital per garantir-ne un correcte abastiment tan a la població civil com a la indústria i també és important assegurar-ne la seva qualitat. D’això se n’ocupa des de fa 30 anys el consorci d’aigües de Tarragona. Darrerament, amb les crescudes del riu més cabalós de la demarcació, el riu Ebre, el CAT ha centrat l’atenció per la seva activitat. Una forma innovadora i directa perquè el ciutadà faci saber a l’ajuntament les incidències que es produeixen a la via pública és avisar d’aquestes a través d’una