En Clements és un home tranquil, sincer i emotiu. Parla amb franquesa sobre els cementiris i la mort en base a les seves arrels germàniques i al cristianisme luterà. Més tard, quan visita el cementiri d’Igualada, es troba amb la solitud i el silenci.