En Fernando és un apassionat de la fotografia. Creu que després de la mort no hi ha res. Però, en canvi, una instantània si que perdura. Dins un cementiri res no és fàcil. Ni tan sols fer una fotografia.