Els assassins de l’atzar busquen la fórmula de selecció de víctimes més aleatòria i la manera de matar més precisa i eficaç. Per a algunes ments humanes, matar per matar pot arribar a tenir sentit i, fins i tot, ser necessari.